Prefab

Prefabricerade rillade rörsystem för VVS och industribranschen

alla_system
Enexia AB och PrePipe Construction AB har tillsammans skapat ett unikt koncept för prefabricerade rillade rörsystem för VVS och industribranschen. Vår prefabricering utgår från att vi tillsammans med kunden designar varje rörsystem för varje enskilt projekt. På PrePipes produktionsanläggning ser vi till att tillverkningen sker med den bästa miljöhänsynen och minsta möjliga materialspill. Med vårt synsätt kan vi ge en garanterad kvalitet. Vi levererar systemen så kompletta som ni vill ha dom.

Flexibilitet i vår leverans gör att ni som kund kan bestämma exakt när, var och hur mycket av prefabriceringen ni vill ha vid ett specifikt tillfälle. Med våra rillade prefabricerade rörsystem kommer tid och kostnader minska redan vid ert första projekt.

Fördelar med prefabricering

 • Kunddesignade rörsystem
 • Alltid garanterad kvalitet
 • Tids- och kostnadseffektivt
 • Reducerat materialspill
 • Miljöanpassade installationer
 • Flexibla leveranser

Exempel på användningsområden

  • Kylanläggningar
  • Värmesystem
  • Tryckluftssystem
  • Brandposter