Om Enexia

Vision

Enexia AB är en ledande aktör i norden gällande rillade system och marknaden skall uppfatta Enexia AB som den normsättande aktören för framtidens rillade rörsystem och för en hållbar utveckling.

Affärsidé

  • Att utlovade leveranser efterlevs
  • Utbilda personal för produktkännedom såväl internt som externt
  • Teknisk support
  • Kvalitetssäkra vårt arbete och förbättra detta genom vårt kvalitetsledningssystem
  • Miljösäkra våra produkter genom miljödeklarationer och verka för bäst principles
  • Medverka för att utveckla rillade rörsystem på lång sikt.

Vår personal

Har en lång och gedigen erfarenhet inom rillade rörsystem vilket är förutsättningen för ett lyckat samarbete.
Kunskap är det vi bygger framtiden på.