Nyheter

Enexia AB har blivit invald som medlem i VVS Fabrikanternas Råd.

|Kategori: Nyhet

vvsfabrikanterna-cmyk

Torsdagen den 19 maj blev Enexia invalda i VVS Fabrikanternas Råd.

– Vi är oerhört stolta och hedrade över att var med i Rådet, meddelar Allan Persson och Magnus Lindholm från Enexia AB. Vi ser detta som den viktigaste plattformen för VVS-fabrikanter i Sverige idag. Rådet tar upp ämnen och frågor som har stor inverkan på den ”nya ” infrastrukturen som håller på att byggas i vårt samhälle. Enexia vill sitta i loket och påverka utvecklingen och därmed också vår bransch.

Fakta om VVS Fabrikanternas Råd:

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Tillsammans omsätter de 85 medlemsföretagen ca 20 miljarder kronor och sysselsätter ca 18 000 personer. Medlemmarna består av ledande aktörer som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden.

VVS-Fabrikanternas Råds syfte är att företräda, tillvarata och samordna medlemmarnas gemensamma intressen. Rådet har en betydelsefull roll när det kommer till att hitta rätt information, initiera och driva branschgemensamma frågor och aktiviteter. Rådet arbetar ofta i nära samverkan med andra bransch- och näringslivsorganisationer och fungerar som talesperson och remissinstans gentemot myndigheter och departement.

Målsättningen är en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att värna tillverkarens roll i värdekedjan. Rådet är en naturliga instans för medlemmar, myndigheter och marknaden att söka aktuell information om branschen.

 • Rådet arbetar aktivt med frågor inom bland annat:
 • Hållbart byggande för en bättre miljö och hälsa
 • Säkra och trygga vatteninstallationer
 • Långsiktig planering och underhåll av VA-infrastruktur
 • Energieffektiva system och lösningar
 • Sund produkt och materialutveckling
 • Certifiering och produktgodkännanden
 • God affärsetik och moral

Ett medlemskap i Rådet gör dig delaktig, synlig och konkurrenskraftig. VVS-Fabrikanternas Råd är 50% delägare till VVS-information Data AB. Där hittar du information om över 140 000 VVS- och VA-produkter från våra medlemsföretag i RSK-databasen. Produkter anpassade och testade för den svenska marknaden.


PrePipe Construction AB och Enexia AB utvecklar konceptet med prefabricerade rillade rörsystem.

Den 1 augusti 2016 flyttar PrePipe Construction AB in i nya lokaler. Den nya adressen är Rörvik och ligger drygt 10 km utanför Lammhult.

Flytten till Rörvik är en naturlig del I vår strategi att bli marknadsledande inom Prefabricerade rörsystem, meddelar Roger Noren, en av delägarna till PrPpipe.

De stora fördelarna är:

 • Ljusa, fräscha nyrenoverade lokaler.
 • Större ytor för lagring av både material och färdiga prefabricerade system.
 • Våra lokaler kommer även att innehålla en målningsenhet, vilket gör att våra kunder I princip kan välja vilken kulör som helst på sina rör.
 • En större och mer avancerade svetsverkstad för både rostfritt och stål detaljer. Vi kommer att utveckla sortimentet för specialanpassade produkter för både industri och vvs.

Förfrågningar och intresset för prefabricerade rillade rörsystem ökar stadigt både inom VVS och Industri, vilket är mycket glädjande med den satsning som görs, enligt Allan Persson på Enexia.

För att underlätta för dig som kund har Prepipe och Enexia producerat en reklamfilm prefabricerade rörsystem.