Enexia AB förvärvat av Ahlsell

Enexia AB förvärvades av Ahlsell 2017-12-27 och integrerades fullständigt 2018-06-01. Hela vårt rillade sortiment finner ni nu på Ahlsells webbutik:

https://www.ahlsell.se/10/varme–sanitet/stalror-och-delar/rillade-ror-och-delar

Kontakta er lokala Ahlsell VVS-säljare för övriga frågor.